லா ரீயுனியன் தீவில்...தமிழர்கள்

லா ரீயுனியன் தீவில்...தமிழர்கள்    
ஆக்கம்: தங்கவேல் | February 4, 2010, 11:38 pm

மடகாஸ்கர் தீவின் அருகிலுள்ள லா ரீயுனியன் தீவில் பிரான்ஸ் காலனியவாதிகளால் கரும்புத் தோட்டங்களில் அடிமைகளாக வேலைசெய்ய புதுச்சேரி பகுதிகளிலிருந்து 150௦ ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தமிழர்களின் தற்போதைய பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்களை குறித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்