ரோல்ஸ்-ராய்ஸ் நினைவுகள்!

ரோல்ஸ்-ராய்ஸ் நினைவுகள்!    
ஆக்கம்: Mugil | February 27, 2009, 12:42 pm

ரோல்ஸ் ராய்ஸ். பெயரை உச்சரிக்கும்போதே புருவம் உயர வைக்கும் ராயல் வாகனம். கௌரவத்தின் அடையாளம். அழகும் கம்பீரமும் சரிவிகிதத்தில் கலந்த கட்டமைப்பு. வேகத்திலும் சளைக்காதது. RR என்று சுருக்கமாவும் கீழே Rolls Royce என்று முழுமையாகவும் பொறிக்கப்பட்ட முத்திரை. முகப்பில் வெள்ளியால் செய்யப்பட்ட சிறகு விரித்துப் பறக்கும் தேவதை. பளபளா உடல். இப்படிப்பட்ட ரோல்ஸ்-ராய்ஸ்களை வைத்துக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு