ரொரென்ற் கோப்பை Firefox ஆல் தரவிறக்குங்கள்

ரொரென்ற் கோப்பை Firefox ஆல் தரவிறக்குங்கள்    
ஆக்கம்: பகீ | December 31, 2008, 4:30 am

சாதாரணமாக நாங்கள் கோப்பொன்றினை இணையத்தில் இருந்து தரவிறக்க இணைய உலாவியே போதுமானது. ஆனால் ரொரென்ற் கோப்பொன்றினை தரவிறக்குவதாயின் Torrent client ஒன்று தேவைப்படும். தினமும் ரொரென்ற் கோப்புகளை தரவிறக்குபவர்கள் இதற்கென ஒரு மென்பொருளை வைத்திருக்க முடியும். ஆனால் ஏப்போதாவதுதான் ரொரென்ற் கோப்புகளை தரவிறக்குபர்களுக்கு ஒரு மென்பொருளை வைத்திருப்பது வீண் சுமையாத்தான் முடியும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்