ரேடியோ வானியல்

ரேடியோ வானியல்    
ஆக்கம்: வெங்கட் | January 21, 2009, 7:28 pm

இந்தத் தளத்தில் இயன்ற அளவு பல்லூடகத்தின் வழியே அறிவியலைப் பற்றி சொல்ல முயற்சிக்கிறோம். இதன் முதற்படியாக ஒலிச்சேவை துவங்குகிறது. இந்தப் பகுதியில் ரேடியோ வானியல் (Radio Astronomy) என்றால் என்ன? ரேடியோ தொலைநோக்கிகள் (Radio Telescopes) எப்படிச் செயற்படுகின்றன என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறேன். இந்த ஒலிக்கோப்பிற்காக நான் எழுதிவைத்துக் கொண்டு படிக்கவில்லை. எதேச்சையாக என் மனதில் தோன்றியவற்றைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »