ரேடியோ வானியல் - பகுதி 2

ரேடியோ வானியல் - பகுதி 2    
ஆக்கம்: வெங்கட் | January 26, 2009, 2:54 am

ஒலிச்சேவையின் அடுத்த பகுதி இது. சென்ற முறை ரேடியோ தொலைநோக்கிகள் என்றால் என்ன எனப்தைப் பற்றிய்ம் ஒளியியல் தொலைநோக்கிகளுக்கும் இவற்றுக்குமான வித்தியாசங்களைப் பற்றியும் பார்த்தோம். இந்தப் பகுதியில் ரேடியோ தொலைநோக்கியிகள் எந்த வகையான வானியல் ஆய்வுகளுக்குப் பயன்படுகின்றன, எந்தெந்த நாடுகளில் இவை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதைப் பற்றிப் பார்க்கலாம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »