ரிலையன்ஸ் ஃபிரெஷ் - சில்லறை வணிகம்

ரிலையன்ஸ் ஃபிரெஷ் - சில்லறை வணிகம்    
ஆக்கம்: Badri | September 17, 2007, 9:26 am

சில்லறை வணிகத்தில் பெரும் நிறுவனங்கள் நுழைவதற்கு ஏற்பட்டுள்ள எதிர்ப்பைப் பற்றி என் ஆங்கிலப் பதிவில் எழுதியிருந்தேன்.முக்கியமாக மேற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம் பொருளாதாரம்