ரிச்சர்ட் பெயின்மென

ரிச்சர்ட் பெயின்மென    
ஆக்கம்: (author unknown) | March 16, 2009, 10:59 am

அறிவியலில் உயர் ஆய்வு செய்யும் நண்பர் ஒருவரை தற்செயலாகச் சந்தித்தேன். சேர்ந்து காபி குடிக்க சென்றோம். வழியில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது ரிச்சர்டு பெயின்மெனை (Richard P. Feynman )எனக்கு பிடிக்கும். அவரை விரும்பி படித்திருக்கிறேன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்