ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோவின் காந்தி

ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோவின் காந்தி    
ஆக்கம்: Badri | August 15, 2008, 2:44 pm

இன்று சுதந்தர தினத்தை முன்னிட்டு 1982-ல் வெளியான “காந்தி” படத்தை பொதிகையில் காட்டினார்கள். தமிழாக்கப்பட்ட குரல்கள். ஆனாலும் அவ்வளவு மோசம் இல்லை.காந்தியைப் படமாக ஆக்குவது எளிதான முயற்சி இல்லை. ஆனாலும் இந்தப் படத்தில் காந்தியின் போராட்டங்கள், காந்தியின் அடிப்படைக் கொள்கைகள், காந்தியின் தலைமைப் பண்பு ஆகியவை முழுமையாக வரவில்லை என்றே நினைக்கிறேன். காந்தியின் “உப்பு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நபர்கள்