ராமர் பாலமும், ராமானுசரும்!

ராமர் பாலமும், ராமானுசரும்!    
ஆக்கம்: kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS) | September 24, 2007, 9:00 pm

ராமர் பாலத்தைப் பற்றிப் பலரும் பேசி விட்டார்கள்! ஆனால் அது பற்றி ராமன் பேச வேண்டாமா? இதோ! இது ஒரு உண்மை வரலாற்று நிகழ்வு! இதைப் படிக்க வேண்டியவர் படிக்கட்டும்! பிடிக்க வேண்டியவர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்