ரவிசங்கர் அவர்களின் வினாக்களுக்கு விடைகள்

ரவிசங்கர் அவர்களின் வினாக்களுக்கு விடைகள்    
ஆக்கம்: புருனோ Bruno | April 19, 2008, 4:30 pm

இந்த தொடரின் முந்தைய இடுகைகள்கட்டாய கிராமப்புற சேவைத்திட்டத்தில் 150க்கு மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் நியமனம் ஒரு நோய்க்கு மூன்று அடுக்கு வைத்தியம், தமிழகத்தில் மருத்துவர் பற்றாக்குறையா, அல்லது அதிகம் மருத்துவர்களாஎனது முந்தைய பதிவின் பின்னூட்டத்தில் ரவிசங்கர் அவர்கள் சில வினாக்களை எழுப்பியிருந்தார்.1. உங்கள் கணக்குப் படி தமிழகத்தில் போதுமான MBBS மாணவர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி பணி