ரயில் சிநேகம் - இந்த வீணைக்கு தெரியாது

ரயில் சிநேகம் - இந்த வீணைக்கு தெரியாது    
ஆக்கம்: G3 | June 17, 2009, 4:00 am

இந்த வீணைக்கு தெரியாது இதை செய்தவன் யாரென்று இந்த வீணைக்கு தெரியாது இதை செய்தவன் யாரென்று என் சொந்த பிள்ளையும் அறியாது அதை தந்தவன் யாரென்றுஎனக்குள் அழுது ரசிக்கின்றேன்இரண்டையும் மடியில் சுமக்கின்றேன்இந்த வீணைக்கு தெரியாது இதை செய்தவன் யாரென்று மலையில் வழுக்கி விழுந்த நதிக்குஅடைக்கலம் தந்தது கடல் தானேதரையில் வழுக்கி விழுந்த கொடிக்குஅடைக்கலம் தந்தது கிளை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »