ரஜினி தன் விருப்பத்தை திரை ரசிகர்களிடம் திணிப்பது சரியா