ரகுவரன் - கலைஞனின் மரணம் : யமுனா ராஜேந்திரன்

ரகுவரன் - கலைஞனின் மரணம் : யமுனா ராஜேந்திரன்    
ஆக்கம்: jayabalan | March 19, 2008, 11:05 am

ரகுவரனை எனக்கு நிரம்பவும் பிடிக்கும். அதற்கான காரணங்களில் ஒன்று, நான் படித்த கல்லூரியின் முன்னால் மாணவர் அவர் என்பதாலோ அல்லது நான் சார்ந்த நகரத்தின் ஒரு வசீகரமான இளைஞன் அவர் என்பதாலோ அல்ல, மாறாக, தமிழ் சினிமாவில் அபூர்வமாகவே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »