யூனிக்கோடு அதிகாரிகளின் சென்னை விஜயம்

யூனிக்கோடு அதிகாரிகளின் சென்னை விஜயம்    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | January 20, 2008, 8:41 pm

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் அரிய சித்திரங்களை உருவாக்கியவர் கேரளாவின் ராஜா ரவிவர்மா (1848-1906). தமிழ் இலக்கியத்தின் தனிப்பெரும் தெய்வம் முருகன். ஆறுமுகம் ஆன பொருளை கண்ணுக்கு விருந்தாக்கியவர் கண்ணாளர் இரவிவர்மா. பல்லாயிரக் கணக்கில் இவர் வரைந்த முருகனின் அச்சுப்படங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் விற்றுத் தீர்ந்தன. அவர் வரைந்த பாரத தேசத்துக் கடவுளரில் மனம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி