யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒரு வலைப்பதிவு

யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒரு வலைப்பதிவு    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | March 28, 2007, 4:16 pm

இலங்கையிலிருந்து வலைபதிபவர்கள் இங்கே மிகவும் குறைவு. அதிலும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து இங்கே ஓரிருவரே எழுதுகிறார்கள். இப்போது இன்னுமொரு புதிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வலைப்பதிவர் ஈழம்