யாருக்கும் தெரியாமல்

யாருக்கும் தெரியாமல்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 20, 2009, 4:06 pm

ஒப்பனை இல்லாமல்நடித்து முடித்ததற்காககைதட்டல் பெற்றவர்தனியே போய்வார்த்தைகளுக்குப் பூசப்பட்டிருந்தசாயத்தைக்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை