யாகூ pipes

யாகூ pipes    
ஆக்கம்: பகீ | February 18, 2007, 8:54 am

யாகூ நிறுவனம் feeds களை ஒரு சாதாரண text கோப்பு போல பயன்படுத்தக்கூடிய Yahoo Pipes எனும் சேவையினை உருவாக்கி இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நீங்கள் பல்வேறு feeds களை உள்ளீடாக கொடுத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் கணினி