மோரியோடான செவ்வாய் கிழமைகள் - 4

மோரியோடான செவ்வாய் கிழமைகள் - 4    
ஆக்கம்: Siddharth | April 10, 2008, 2:49 pm

ஒளியும் ஒலியும் 1995ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஒரு நாள். ஏ.பி.சி தொலைக்காட்சியின் “நைட்லைன்” நிகழ்ச்சியை நடத்தும் டெட் கோப்பலின் கார்  மேற்கு நியூட்டன், மாஸஷூடஸ்சில் உள்ள  பனிபடர்ந்த மோரியின் வீட்டை அடைந்தது…  இப்போதெல்லாம் மோரி எந்நேரமும் சக்கர நாற்காலியிலேயே இருந்தார். தன்னை தனது உதவியாளர்கள் சாக்கு மூட்டையைப் போல படுக்கைக்கும் நாற்காலிக்கும் மாற்றுவதற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை