மோனோசோடியம் குளூட்டாமேட் குறித்த அச்சங்களுக்கு சில விடைகள்

மோனோசோடியம் குளூட்டாமேட் குறித்த அச்சங்களுக்கு சில விடைகள்    
ஆக்கம்: sundar | January 27, 2009, 11:48 am

நான் முதலில் எழுதியிருந்த “மோனோசோடியம் க்ளூடாமேட்: அமிழ்தமா அல்லது நஞ்சா?” என்ற சுருக்கமான கட்டுரைக்கு பதிலாக மோனோசோடியம் குளூட்டாமேட்டால் ஏற்படும் ஆபத்துகளைக் குறித்து லக்ஷ்மி அவர்கள் விரிவாக “MSG ந்யூரோடொக்சினின் பக்கவிளைவுகள்” என்ற கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார். அதற்காக லக்ஷ்மிக்கு நன்றி. சாதாரண வாசகர்களை பீதியடையச் செய்யும் அவருடைய கட்டுரைக்கு பதிலாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு நலவாழ்வு