மொழி

மொழி    
ஆக்கம்: சேவியர் | March 5, 2007, 8:22 am

இதயத்தின் மொழிகள் புரிந்துவிடின் மனிதர்க்கு மொழியே தேவையில்லை. பரவலாகப் பேசப்படும் படங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்