மொழியில்லாத் தருணங்கள்...

மொழியில்லாத் தருணங்கள்...    
ஆக்கம்: நிலாரசிகன் | May 2, 2008, 10:31 am

தளர்ந்த விரல்பிடியை நடுநிசியில்இறுக்கிக்கொள்ளும் குழந்தையில்..வெகுநாட்கள் கழித்து வீடுதிரும்புகையில்கால்சுற்றும் நாய்க்குட்டியின் பார்வையில்..தேங்கிய மழைநீரில் மிதக்கின்றவாடிய மல்லிகைப்பூக்களில்...தொலைதூர பயணத்தின் வழியனுப்புதலில்வழிகின்ற கண்ணீர்த்துளியில்...புணர்ந்த களைப்பில் நெஞ்சிலுறங்கும்துணையின் மூச்சுக்காற்றில்...இப்படியாக,மொழியில்லாத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை