மொழியற்ற மொழியில்

மொழியற்ற மொழியில்    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | March 8, 2008, 4:30 pm

சிறுமியும் பறவையும்பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்மொழியற்ற மொழியில் --------பள்ளி விடுமுறைசிலேட்டை மழையில்நீட்டும் சிறுமி ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை