மே போட்டி -முதல் பத்து ஜோடிகள்

மே போட்டி -முதல் பத்து ஜோடிகள்    
ஆக்கம்: peeveeads | May 22, 2008, 1:28 am

மக்களே...சென்ற மாதத்தை விட இந்த முறை, போட்டிக்கான உங்களின் பங்களிப்பு அதிகமாகி இருப்பதை வரவேற்கிறோம். நடுவர்களாக இந்த முறை சற்று திணறித் தான் போயிருக்கிறோம். அதே சமயம் அடுத்த மாத போட்டியின் போது படங்களின் தரம் இன்னும் ஒரு படி மேலே செல்ல வேண்டும்.சரி நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த முதல் பத்து ஜோடிகள் உங்கள் பார்வைக்கு... இங்கே (வரிசைபடுத்தபடவில்லை) முதல் மூன்று......தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி