மெளனத்தின் மொழி

மெளனத்தின் மொழி    
ஆக்கம்: காயத்ரி | June 2, 2007, 6:08 am

நேற்று...எங்கோ ஓர் காதல் நிராகரிக்கப்பட்ட...யாருக்கோ ஏமாற்றம் கொடுத்த...நம்பிக்கை ஒன்று கைவிடப்பட்ட....சாத்தானால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட...துயர் மிகுந்த கணம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: