மூன்று தங்கமுடி ராட்சசன்

மூன்று தங்கமுடி ராட்சசன்    
ஆக்கம்: Badri | August 3, 2008, 8:40 am

[Grimms' Fairy Tales, The Giant with the Three Golden Hairs]ஒரு பெற்றோருக்கு ஆண்குழந்தை ஒன்று பிறந்தது. பிறந்த நேரத்தைக் கணக்கில் எடுத்த அந்த கிராமத்தவர் அனைவரும் இந்தப் பையன் நிச்சயம் ராஜாவின் மகளை மணம் செய்துகொள்வான் என்றனர்.அந்தப் பக்கமாக அந்த நாட்டு ராஜா மாறுவேஷத்தில் போய்க்கொண்டிருந்தார். அவர் மக்களிடம் என்ன விசேஷம் என்று கேட்டார். அவர்களும் ராஜாவின் மகளை மணந்துகொள்ளப்போகும் பையன் அந்த ஊரில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை