முஸ்லிம், கிறித்துவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு

முஸ்லிம், கிறித்துவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு    
ஆக்கம்: Badri | September 18, 2007, 6:33 am

தமிழக அரசு ஓர் அவசரச்சட்டத்தை இயற்றி, கிறித்துவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் தலா 3.5% தனி இட ஒதுக்கீட்டுக்கு வழி வகுத்துள்ளது. இது கல்வியிடங்களுக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அரசியல் சமூகம்