முற்றுப்புள்ளி

முற்றுப்புள்ளி    
ஆக்கம்: லக்ஷ்மி | May 18, 2007, 11:13 am

வாரந்தோறும் வந்து போகும்வெள்ளி மாலை குதூகலமும்திங்கள் காலை சிடுசிடுப்பும் போலநம் உறவும் பிரிவும் நம்மை சுற்றியிருப்பவர்களின்பிரக்ஞையில் பதிந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பெண்ணியம்