முரண்பாடு - பாவங்களும் இறைவனின் இருத்தலும்

முரண்பாடு - பாவங்களும் இறைவனின் இருத்தலும்    
ஆக்கம்: ஜெகதீசன் | September 9, 2007, 11:59 am

இறைவன் இருப்பது உண்மை எனில்,1. இறைவன் பாவங்களை அழிக்க நினைக்கிறான் ஆனால் முடியவில்லை.அல்லது2. அவனால் முடியும் ஆனால் செய்ய விரும்பவில்லை.அல்லது3. அவனால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்