முன்னுதாரணங்களை உருவாக்க ஒத்துழைப்பு தேவை

முன்னுதாரணங்களை உருவாக்க ஒத்துழைப்பு தேவை    
ஆக்கம்: ஆமாச்சு | June 6, 2008, 5:00 am

கட்டற்ற மென்பொருளை பள்ளி கல்லூரி அலுவலகங்களுக்கு எடுத்தச் செல்ல ஓராண்டிற்கு இணைந்து ஒத்துழைக்க வல்லோரது உதவி தேவை. பள்ளிகள் மட்டுமல்லாது மருத்துவம், விவசாயம், வங்கிகள், மொழியியல், அரசுசாரா தன்னார்வ அமைப்புகள் உள்ளிட்ட ஏனைய எல்லாத்துறைகளிலும் நம் நாட்டின் சூழல்களுக்கு ஏற்ப தொழில் ரீதியாக கட்டற்ற மென்பொருட்கள் உருவாக்கம் பராமரிப்பு ஆதரவு நல்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி