முன்னரே தெரிந்திருந்தால்

முன்னரே தெரிந்திருந்தால்    
ஆக்கம்: vizhiyan | January 25, 2007, 5:27 am

முன்னரே தெரிந்திருந்தால் “முன்னரே தெரிந்திருந்தால் கதிரவன் வெப்பத்திலோ புயலின் வேகத்திலோ மழையின் ஈரத்திலோ காணாமல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை