முதலாளிய சமூக அமைப்புக் கூம்பகம் - படங்கள்

முதலாளிய சமூக அமைப்புக் கூம்பகம் - படங்கள்    
ஆக்கம்: மு.மயூரன் | April 17, 2009, 3:19 am

இதற்கு முந்தைய பதிவுக்கான படங்களைத் தேடியபோது முதலாளிய சமூக அமைப்புக் கூம்பகத்தை விளக்கும் விளக்கப்படம் கிடைத்தது. கூடவே அப்படத்தின் வெவ்வேறு திருத்திய வடிவங்களும் காணக்கிடைத்தது.இந்த Remix விளையாட்டு ஆர்வமூட்டக்கூடியதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைந்திருந்ததால் இங்கே பகிர்கிறேன்.(படங்களைச் சொடுக்கிப் பெரிதாக்கிப் பார்க்கமுடியும்)மூலப் படம்:மீள்திருத்தங்கள்:-- மு....தொடர்ந்து படிக்கவும் »