மீன்த்தொட்டி மீன்கள்

மீன்த்தொட்டி மீன்கள்    
ஆக்கம்: TKB Gandhi | May 26, 2008, 11:51 am

மீன்த்தொட்டி மீன்களை ஆச்சர்யமாய் பார்த்துக்கொண்டிருந்த குழந்தை உணவின்போது பரிமாறப்பட்ட மீனை சாப்பிட மறுத்துச்சொன்னது நெருப்பில் மீனுக்கு வலித்திருக்கும்மென்று! அதைக் கேட்டபின் சைவமாகிவிட்ட எனக்கும்தான். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை