மீண்டும் மணி சமூகத்தில் தனிமையாக்கப்பட்டான்

மீண்டும் மணி சமூகத்தில் தனிமையாக்கப்பட்டான்    
ஆக்கம்: அல்வாசிட்டி.விஜய் | July 19, 2007, 9:28 pm

“கதிரேசா! ஒன் ஃபிரண்டை ஒரு எட்டு போயி பார்த்துட்டு வாயேன்ல. மூதி, பஸ்லயிருந்து கீழே விழுந்து ஆஸ்பத்திரிலே கிடக்கான்” என்று காலை முதல் அம்மா தொனதொனத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை