மீண்டும் செவ்வாய் கிரகத்தில்...

மீண்டும் செவ்வாய் கிரகத்தில்...    
ஆக்கம்: பாரிஸ் திவா | March 16, 2008, 9:48 am

சிவப்பு கிரகமான செவ்வாய் கிரகத்தின் தரைப் பகுதியில் ஏராளமான அளவுக்கு பனிக்கட்டிகள் உறைந்து கிடப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பு.அமெரிக்கா அனுப்பிய ஆராய்ச்சி விண்கலம் ஒன்று தற்போது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மேலே சுற்றியபடி செவ்வாய் கிரகத்தின் தரைப்பகுதிகளை படம் பிடித்து பூமிக்கு அனுப்பி வருகிறது.இந்த படங்களை நாசா விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். அண்மையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: