மிகமெல்லிய மடிக்கணி

மிகமெல்லிய மடிக்கணி    
ஆக்கம்: நா. கணேசன் | February 23, 2008, 11:49 am

ஆப்பிள் நிறுவனம் உலகின் மிக மெல்லிசான மடிக்கணியை அறிமுகம் செய்தது. சந்தவசந்தம் மரபுக்கவிதைக் குழுவினர் இயற்றிய வெண்பாக்கள்: காற்றைப்போல் தூக்கக் கனமின்றிக் காகிதப்பை ஏற்கும் அளவில் எழில்பூண்டு - தோற்றத்தில் மாற்றமுற்ற ஆப்பிள் மடிக்கணினி 'பீசி'முன் தோற்குமன்றோ ஆற்றலில் சொல்!                                                                                                    ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி கவிதை