மாவடு

மாவடு    
ஆக்கம்: Jayashree Govindarajan | March 26, 2007, 1:18 pm

ஸ்ரீரங்கம் வடக்குவாசலில் சுண்டைக்காயோடு போட்டி போடும் சைஸில் மலை வடு கிடைக்கும். அப்படியே பச்சை மாவடுவை கதவிடுக்கில் நசுக்கினால், காக்காய்க் கடியாய் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பல் கூசும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உணவு