மால்கம் கிளாட்வெல்லின் Outliers

மால்கம் கிளாட்வெல்லின் Outliers    
ஆக்கம்: Badri | March 19, 2010, 9:46 am

நியூ யார்க்கர் பத்திரிகையில் வேலை செய்கிறார் மால்கம் கிளாட்வெல். அதற்குமுன் வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிகையில் வேலை செய்திருக்கிறார். நான்கு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்: The Tipping Point, Blink, Outliers. இறுதியாக, What the dog saw. இந்த நான்காம் புத்தகத்தில் உள்ளவை அவர் நியூ யார்க்கர் பத்திரிகையில் எழுதியுள்ள கட்டுரைகளின் ஒரு தேர்வு.எந்தக் கட்டத்தில் ஒரு புது சிந்தனை, கருத்து......தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்