மாறி வரும் சென்னை ஒரு பார்வை - பாகம் 1

மாறி வரும் சென்னை ஒரு பார்வை - பாகம் 1    
ஆக்கம்: கிரி | June 17, 2008, 3:37 pm

கடந்த முறை ஊருக்கு சென்று இருந்த போது நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக சென்னையில் இரு நாட்கள் இருந்தேன். கடந்த முறை அவசரமாக சென்று வந்ததால் அனைவரையும் சந்திக்க முடியவில்லை. இந்த இரு நாட்களில் நான் சந்தித்த நிகழ்வுகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். என் அக்காவுடன் பேசிக்கொண்டு இருந்த பொழுது, தற்போது கல்வி கட்டணம் தாறுமாறாக உயர்ந்து விட்டது என்றும் மிக சிரமமாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி