மார்லன் பிராண்டோவின் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்

மார்லன் பிராண்டோவின் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்    
ஆக்கம்: மதி கந்தசாமி | April 18, 2007, 2:41 am

மார்லன் பிராண்டோவைப்பற்றிச் சொல்லத் தேவையில்லை. ‘Street Car Named Desire’ பட இறுவட்டில், மார்லன் பிராண்டோவின் ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் பார்க்கக்கிடைக்கிறது. Rebel Without a Cause படத்திற்கான ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட் அது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்