மார்பகப் புற்றுநோய் பற்றி விவரங்கள் -4

மார்பகப் புற்றுநோய் பற்றி விவரங்கள் -4    
ஆக்கம்: SUREஷ் | December 11, 2008, 1:30 am

Mastectomy-க்குப் பிறகு உடல் உருவில் வந்த மாற்றத்தைச் சமாளித்தல் 1. மார்பக இழப்பு காலப் போக்கில் பின் சமாளிக்க முடியும். இந்தச் சிக்கல்களைச் சமாளிக்க உதவும். சில கருத்துரைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன: a. ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு