மாயாவதியின் வெற்றி

மாயாவதியின் வெற்றி    
ஆக்கம்: Badri | May 12, 2007, 6:27 am

மாயாவதியின் வெற்றி இரண்டு காரணங்களுக்காக வரவேற்கப்படவேண்டும்.ஒன்று - தனிப்பெரும்பான்மை. அனைத்து ஊடகங்களும் தொங்கு சட்டமன்றமாகத்தான் இருக்கும் என்று தீர்மானித்திருந்தனர்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »