மாமாமியா!! ஹாலிவுட் முயுசிகல்!!

மாமாமியா!! ஹாலிவுட் முயுசிகல்!!    
ஆக்கம்: நா.கண்ணன் | October 12, 2008, 11:17 pm

நாற்பது வயதிற்கு மேலுள்ளோர்க்கு ஓர் திரைப்படத்தை சமர்ப்பணம் செய்திருப்பது சாதாரண விஷயமில்லை. உங்களில் எத்தனை பேர் 70களில் ABBA குழுவின் இசையில் சொக்கிப்போனதுண்டு? யாராவது கையைத் தூக்கினால் இப்படம் உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் என்று கொள்ளலாம்! படமா இது? கவிதை!! இசையில், படப்பிடிப்பில், நடிப்பில், படத்தின் இடத்தேர்வில்...இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். மெரில்ஸ்டிரீப் சாகும்வரை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம் இசை