மான்யா

மான்யா    
ஆக்கம்: raajaachandrasekar | April 20, 2008, 8:54 am

காலையை அழகுபடுத்திசென்றுகொண்டிருந்தனபள்ளிக்குழந்தைகள்என்னை கவர்ந்தஒரு குழந்தைக்குப்பெயரிட்டேன்மான்யாபள்ளிக் கடக்கும்போதெல்லாம்என் மான்யாவைப் பார்ப்பதுவழக்கமாயிற்றுஅவள் நடைஅசைவும்கண்களிலிருந்துகொட்டும் கனவுகளும்சுகமானவைபள்ளிவிடுமுறை நாட்களில்பார்க்க முடியாமல் போகும்மான்யாவைசந்திக்க வாய்ப்புக்கிடைத்தஒரு தருணத்தில்அவளிடம் கேட்டேன்உன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை