மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் கணினி

மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் கணினி    
ஆக்கம்: Badri | July 19, 2008, 8:25 am

நாகராஜன், மாநகராட்சிப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கணினியில் தமிழில் எழுதச் சொல்லித் தந்த அனுபவத்தைப் பற்றி எழுதியுள்ளார். அதற்கான ஒரு பின்னூட்டத்தில் ஒருவர் இப்படி எழுதுகிறார்: Some weeks ago ELCOT had advertised that it would supply cheap laptop to students in tamil nadu. Should they not provide good desktops to schools first and should they not go for Linux as the Kerala govt. had done. If they can go for tender and get color TVs at cheap rates, why not do the same for all govt. schools in...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி