மாண்டிசோரி முறைக்கல்வி பாகம்:3

மாண்டிசோரி முறைக்கல்வி பாகம்:3    
ஆக்கம்: புதுகைத் தென்றல் | February 24, 2008, 5:55 am

இப்போது நாம் பார்க்க போகும் உபகரணங்கள்கணிதத்தை எளிதாக கற்க ஏதுவாக இருக்கும்.இதற்கு முன்பு கொடுத்திருந்த சில கணிதஉபகரண்ங்களைக் காண இங்கே சொடுக்கவும்.1. இதுதான் SPINDLE BOX:பென்சில் போலிருக்கும் குச்சியை, பெட்டியில் எழுதியிருக்கும்,எண்ணிற்கு சரியான எண்ணிக்கை குச்சியைப் போடப்பழக்குதல். இதனால் எண்ணும், எண்ணிக்கையும் பயிற்சிஆகிறது.2. இதுதான் TEEN BOARD. அதாவது இரண்டு டிஜிட்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி