மாண்டிசோரி முறைக் கல்வி - நிறைவு பகுதி

மாண்டிசோரி முறைக் கல்வி - நிறைவு பகுதி    
ஆக்கம்: புதுகைத் தென்றல் | February 28, 2008, 12:19 pm

எதார்த்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வியைப்போதிப்பதும் மாண்டிசோரி முறைக்கல்வியில்ஒரு அங்கம்.அன்றாடம் தன் வேலையைக் குழந்தை தானேசெய்துக்கொள்ள பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.தன்னம்பிக்கை நிறைந்த மனிதனாக உருவாகஇது அவசியம்ஷூ லேஸ் கட்டுதல்ஷூ பாலிஷ் செய்தல் சேஃப்டி பின் போடப் பழக்குதல்ஜிப் போடப் பழக்குதல்லேஸ் கட்ட பயிற்சிஷூ பக்கிள்ஸ் போடப் பயிற்சிபொள முறை முடிச்சு பட்டன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி