மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் இணைய தளங்கள்

மாணவர்களுக்குப் பயன்படும் இணைய தளங்கள்    
ஆக்கம்: அண்ணாகண்ணன் | March 10, 2009, 4:35 am

காலம் மாறிவிட்டது. முன்பு கல்வியைத் தேடி நாம் சென்றோம். கல்வி நிலையங்கள், நூலகங்கள், பொதுக் கூட்டங்கள், பத்திரிகைகள்... எனத் தேடித் தேடிச் சென்றோம். இன்றோ, உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே நம்மால் அனைத்துக் கல்வியையும் பெற முடிகிறது. இணையம் அதற்குப் பேருதவி புரிகிறது. கல்வி என்பதே உலகைக் கற்பது தான். ஏட்டுக் கல்வி போதாது. பாடப் புத்தகங்களுக்கு வெளியிலும் கற்றுக்கொள்ள நிறைய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம் கல்வி