மாட்டுப் பொங்கல்

மாட்டுப் பொங்கல்    
ஆக்கம்: வடுவூர் குமார் | January 14, 2008, 1:15 pm

பொங்கலுக்கு என்று ஒரு பதிவு போட்டாகிவிட்டது,அடுத்து மாட்டுப்பொங்கலுக்கு போடாட்டி எப்படி?மாடு முட்ட வந்துவிடும் என்பதால்.... நன்றி: வசந்தம் சென்ரல்.எனக்கென்னவோ இது பல வருடங்களுக்கு முன்பு எடுத்த வீடியோவோ என்ற சந்தேகம்.சில வருடங்களுக்கு முன்பே ஒளிப்பதிவானதாக ஞாபகம்.ஒரு வேளை மக்களின் ஞாபகசக்தியை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிகழ்படம் பண்பாடு