மலையமான் நாட்டில் கபிலர் குன்று

மலையமான் நாட்டில் கபிலர் குன்று    
ஆக்கம்: Dr Mu.Elangovan | April 1, 2007, 5:12 am

புறநானூற்றைப் புரட்டும்பொழுது இரண்டு பெண்களின் கண்ணீர்க்கதறல் நம்மைக் கரைந்துருகச் செய்துவிடும். ஆம்! அங்கவை,சங்கவை என்னும் அவலப்பெண்களே அவர்கள்!தமிழகத்து மக்களுக்கு முல்லைக்குத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: பயணம்