மலேசிய விவகாரமும், தமிழர்களின் பலவீனமும் !

மலேசிய விவகாரமும், தமிழர்களின் பலவீனமும் !    
ஆக்கம்: கோவி.கண்ணன் | November 30, 2007, 1:16 am

பக்கத்து நாட்டில் தமிழர்கள் பிரச்சனைகள் பற்றிக் கொண்டு எரிகிறது. ஆள் ஆளுக்கு ஆதரவு என்ற பெயரில் ஊதி பெரிதாக்கவே முயலும் அரசியல் வெளிப்படையாகவே தெரிய ஆரம்பித்து இருக்கிறது. 'மலேசியா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நடப்பு நிகழ்வுகள்